Tự Học Cơ Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

5 Weeks
Beginner
6 bài học
1 quiz
169 sinh viên

Tự Học Cơ Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

GIỚI THIỆU TỰ HỌC CÁCH TỰ HỌC 5
TỰ HỌC 0
Tự học là gì? (What is Self-Learning) 0
Tự học là một nhánh của giáo dục 0
Bản chất thực sự của giáo dục không như ta vẫn tưởng 0
Những hình thức giáo dục thực ra rất đa dạng 0
Các hình thức giáo dục 0
Các phương thức tiếp nhận thông tin 0
Các phương thức mà chúng ta tiêu hóa 0
Tự học là cách mà cá nhân tự dạy và học 0
Tự học là tự dạy 0
Tự học chủ ý nhiều hơn đến sự Tự chủ động học tập 0
Tự nhận thức về bản thân 0
Tự đặt môi trường, mục tiêu, phương pháp và phần thưởng 0
Tự sáng tạo phương pháp 0
Tự học là tự nắm lấy quyền tự do 0
Bản chất của việc học 0
Văn-Tư-Tu , Học-Hiểu-Hành chính là IPO 0
Lý thuyết – Thực tiễn 0
Học để làm gì? 0
Tại sao nên tự học – Tại sao không tự học không được? 0
Bản chất của học là sự tự động – không thể không học 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *